Bent u een erkend leerbedrijf en biedt u leerlingen of studenten een praktijkleerplaats of werkleerplaats aan?
Dan kunt u gebruik maken van de subsidieregeling Praktijkleren. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student om hen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Is de subsidie Praktijkleren op dit moment beschikbaar?

Tot 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks budget beschikbaar voor de subsidieregeling. De subsidie Praktijkleren moet altijd achteraf (na afloop studiejaar en gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats) worden aangevraagd. Eind mei wordt het loket voor de subsidieregeling Praktijkleren geopend voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo. De definitieve aanvraag voor de subsidie kan worden ingediend van 2 juni 09:00 uur tot en met 16 september 2020, 17:00 uur. De subsidieadviseurs van Koenen en Co kunnen de subsidieaanvraag voor het studiejaar 2019-2020 voor u verzorgen.

Komt u in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren?

Erkende leerbedrijven, die een praktijkleer- of werkleerplaats aanbieden aan leerlingen in de volgende onderwijssectoren maken mogelijk kans op de subsidie Praktijkleren:

  • Vmbo
  • Mbo (een beroepsbegeleidende leerweg)
  • Hbo (duale of deeltijdopleiding in sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving)
  • Promovendi
  • Toio’s (technologische ontwerpers in opleiding)
  • Voortgezet speciaal onderwijs
  • Praktijkonderwijs
  • Entreeopleiding in het voortgezet onderwijs

 

Wilt u meer informatie over de subsidie Praktijkleren? Neem dan contact op met Léon Kleinjans.

Jouw vragen zijn altijd welkom

ing. Léon Kleinjans BSc

Subsidie adviseur
Deel in uw netwerk