BPF staat voor bedrijfstakpensioenfonds, dit zijn de pensioenfondsen waarbij wettelijke aansluiting verplicht is. Of de onderneming al dan niet aangesloten moet worden, is afhankelijk van de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds in combinatie met de bedrijfswerkzaamheden die de onderneming uitvoert. Om te bepalen of een onderneming onder de werkingssfeer valt, is een gedegen onderzoek noodzakelijk. Check of u wel of niet aangesloten moet zijn bij een BPF. Met terugwerkende kracht kunnen premies gevorderd worden. Dit kan tot grote financiële gevolgen leiden

Koenen en Co gecertificeerd BPF Werkingssfeeradviseur

De pensioenadviseurs van Koenen en Co zijn gecertificeerd BPF Werkingssfeeradviseur. Onze adviseurs voeren een onderzoek bij je uit om te beoordelen of je bedrijf onder een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) valt. Als je bedrijf onder een bedrijfstakpensioenfonds valt, ben je verplicht hieraan deel te nemen. Los van het feit of je momenteel wel of niet voorziet in een collectief pensioen voor jouw medewerkers.

Wel of geen aansluiting tot een BPF?

Het kan zijn dat jouw bedrijf wordt aangeschreven door een BPF. Wij beoordelen dan of dit terecht is. Indien het terecht is, kan met het betreffende fonds worden bemiddeld over de gevolgen en hoe een toetreding tot het BPF verloopt. Het kan zijn dat het fonds met terugwerkende kracht premies vordert en schrik niet, de bedragen die hiermee gemoeid zijn, zijn vaak niet gering. Ook kan het voorkomen dat uit het onderzoek blijkt dat een bedrijf onterecht wordt aangeschreven door een BPF. Dan onderbouwen wij waarom aansluiting niet verplicht is. 

Laat aansluiting bij een BPF checken

In de praktijk zien wij voorkomen dat een bedrijf haar bedrijfsactiviteiten wijzigt, waardoor aansluiting tot een BPF opeens verplicht wordt. Het is dus zaak om eventuele verplichte aansluiting bij een BPF periodiek te laten onderzoeken. Het niet (correct) deelnemen aan een verplicht bedrijfstakpensioenfonds heeft grote gevolgen. Het BPF kan met terugwerkende kracht aansluiting eisen, dit heeft grote financiële gevolgen voor de onderneming.
 

Roy Kouwenberg

Pensioenadviseur
Margreet Verhaegen-van der Hoek

Margreet Verhaegen-van der Hoek FFP

Pensioenadviseur

Margreet Verhaegen-van der Hoek FFP

Pensioenadviseur

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.