In de komende maanden ontvangen alle eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer (btw-ID) van de Belastingdienst. Het huidige nummer is namelijk in strijd met de privacywet. In het nieuwe btw-ID is het Burgerservicenummer (BSN) niet langer verwerkt.

Wat gaat er veranderen?

Bent u ondernemer in de vorm van een eenmanszaak dan dient u vanaf 1 januari 2020 het nieuwe btw-ID te gebruiken voor uw zakelijke contacten. Daarentegen behoudt u het omzetbelastingnummer voor uw contact met de Belastingdienst, waaronder het doen van aangifte.

Het btw-ID dat alle eenmanszaken gaan ontvangen is een persoonlijk, uniek nummer. Het bestaat net als nu uit: NL - 9 cijfers - B - 2 cijfers. Het grote verschil met de oude situatie is dat de 9 cijfers niet langer het BSN van de ondernemer vormen en dat het controlenummer een willekeurig getal is.

Bent u ondernemer in de vorm van een eenmanszaak dan dient u waar nodig zaken aan te passen, bijvoorbeeld brief- en factuurpapier of sjablonen, internetsite(s), administratiesoftware, overige digitale sjablonen en andere communicatiemiddelen, zodat u vanaf 1 januari 2020 overal het nieuwe btw-ID gebruikt. 
Tot en met 31 december 2019 dient u het huidige btw-ID nog te gebruiken. 

Zaken doen met het buitenland

Bent u ondernemer in de vorm van een eenmanszaak dan dient u vanaf 1 januari 2020 het nieuwe btw-ID te gebruiken voor zowel uw contacten met leveranciers als met klanten. Dan is uw huidige btw-ID niet meer geldig. Dit is van groot belang bij uw handel met ondernemers in andere EU-landen. Vanaf 1 januari 2020 is het nieuwe btw-ID te verifiëren in het uitwisselingssysteem voor btw-informatie (VIES).

Verder dient u aandacht te hebben voor de volgende zaken:

  • Als u als btw-ondernemer in de EU verkoopt is het van belang dat u voor verkopen vanaf 1 januari 2020 het nieuwe btw-ID op uw factuur zet
  • Als u als btw-ondernemer inkoopt bij leveranciers in andere EU-landen moet uw leverancier voor deze verkopen aan u vanaf 1 januari 2020 het nieuwe btw-ID op de factuur plaatsen en gebruiken bij de opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP)
  • Ontvangt u als btw-ondernemer in 2020 een factuur voor goederen of diensten die uw EU-leverancier al in 2019 heeft verricht, dan staat op deze factuur toch uw oude btw-nummer. In deze situatie hoeft u de leverancier niet te vragen om een factuur met uw nieuwe btw-ID
  • Bent u als btw-ondernemer geregistreerd voor de mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling), dan zet de Belastingdienst deze registratie automatisch om in het nieuwe btw-ID. Hierover ontvangt u apart informatie van de Belastingdienst

Voor de teruggaaf van btw uit andere EU-landen via het portaal bij de Belastingdienst kunt u blijven inloggen met uw huidige gebruikersnaam. Dat is het omzetbelastingnummer met daarvoor 'NL'. Als identificatie van u als btw-ondernemer (in de vorm van een eenmanszaak) geeft de Belastingdienst vanaf 1 januari 2020 uw nieuwe btw-ID door aan de EU-belastingdiensten bij wie u een verzoek indient voor teruggaaf van btw.

Als u btw-ondernemer bent in de vorm van een eenmanszaak en klant bent bij Koenen en Co, deel dan het nieuwe btw-ID wat u ontvangt ook met ons, zodat wij dit tijdig kunnen aanpassen in onze administratie. Ook voor verdere vragen kunt u altijd bij ons terecht!

Steef Vasen

Steef Vasen MSc

Belastingadviseur

Steef Vasen MSc

Belastingadviseur

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.