Privacy, privacy en nog eens privacy! Je kunt het niet gemist hebben, de AVG (Algemene Verordening Gegevensberscherming). Maar heeft u er al iets mee gedaan? Hoe dan ook, het gaat en blijft u raken als ondernemer. Op 25 mei moest u voldoen aan de AVG, de privacywet. Maar als u nog niet alles geregeld heeft, kan dat alsnog!

Tips: Wat moet u doen?

In elk bedrijf wordt gewerkt met persoonlijke gegevens. Het verzamelen van telefoonnummers, adressen, personeelsinformatie, CV’s, maar ook allerlei persoonlijke informatie van jouw klanten, zorgt ervoor dat je aan de vereisten van de privacywet moet voldoen. De nieuwe privacywet ziet erop toe hóe deze persoonlijke data door u wordt vastgelegd. Maar wat er in jouw bedrijf moet worden geregeld, hangt uiteraard sterk af van het soort gegevens dat je verwerkt.

  • Zorg voor bewustwording in uw bedrijf: Maak uw medewerkers er op attent dat alle informatie die zij krijgen, verstrekken of bewerken, privacy gevoelig is
  • Stel een privacyverklaring op die voldoet aan de nieuwe wetgeving
  • Zorg voor een draaiboek: Een calamiteitenplan waarin staat wat u moet doen bij een datalek
  • Zorg dat u beschikt over ‘bewerkersovereenkomsten’

Voorkom forse boetes en imagoschade

Voldoet u niet aan de wet, dan is de Autoriteit Persoonsgegevens bevoegd om de boetes op te leggen die oplopen tot €20 miljoen of 4% van de jaarlijkse (wereldwijde) omzet. Het zijn overigens niet alleen de écht grote bedrijven die worden gecontroleerd. Na 25 mei kan iedereen een klacht tegen u indienen als u de privacyregels niet naleeft.

Eerste verkenning

Allereerst adviseren wij u om met onze juristen te schakelen. Zij brengen samen met u in kaart welke acties u moet ondernemen om aan de AVG te voldoen. Deze eerste verkenning kost een uurtje van uw tijd tegen een vast tarief van €250. Daarnaast hebben onze juristen het Privacy Pakket ontwikkeld.

Privacy Pakket: totale oplossing

Met het Privacy Pakket onderneemt u heel gericht acties en maatregelen om aan de AVG te voldoen. Dit pakket bestaat uit:

  • Een bespreking waarbij wij met u in kaart brengen welke acties u moet nemen om aan de wet te voldoen
  • Het opstellen van een privacyverklaring
  • Het opstellen of controleren van een bewerkersovereenkomst. Met deze overeenkomst leggen partijen vast voor welke doeleinden gegevens mogen worden verwerkt, welke beveiligingsmaatregelen moeten worden genomen en welke vormen van toezicht de eigenaar van de gegevens mag uitoefenen
  • Het opstellen van een calamiteitenplan voor datalekken

Neem contact op met onze juristen of één van onze suczesmanagers. 

mr. Olaf Kruisinga

Jurist

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.