Zorginstellingen kunnen dit jaar subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie. In totaal is hiervoor € 4,7 miljoen beschikbaar. Deze subsidieregeling geeft (deels) uitvoering aan het regeerakkoord om ook in de zorgsector energiebesparingen en gebruik van duurzame energie verder te stimuleren.

Hoogte van de subsidie en voor wie

De subsidie bedraagt ten hoogste 15% van de totale kosten van de subsidiabele activiteiten en is bedoeld voor zorginstellingen die geen gebruik kunnen maken van de uitvoeringsregeling energie investeringsaftrek 2001. Bij de subsidieregeling is een lijst met maatregelen opgenomen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.

Besparing

De zorg is grootverbruiker van energie en grondstoffen. In termen van kostenbesparing en milieuwinst is er nog veel potentie in de zorg. Uit onderzoek blijkt een gemiddelde besparing van 12% op de energierekening per zorginstelling mogelijk.

Deadline

De aanvraag moet uiterlijk in de maand augustus zijn ingediend! Heb je nog vragen of zijn er onduidelijkheden, je kunt ons altijd bellen en ook helpen onze subsidieadviseurs je graag bij het indienen van de aanvraag.

Joost Hooijman

ir. Joost Hooijman

Subsidieadviseur

ir. Joost Hooijman

Subsidieadviseur

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.