Bent u een ondernemer die binnen zijn onderneming CO2-besparende maatregelen wil nemen, waarvan de werking is bewezen? Maar loopt u tegen te hoge investeringskosten aan en is de terugverdientijd langer dan 5 jaar? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie.

Aanleiding

Het Urgenda-vonnis eist dat de CO2-uitstoot al in 2020 sterk is afgenomen. Het kabinet heeft tot nu toe onvoldoende maatregelen genomen om hieraan te voldoen. Daarom zet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) alsnog in op het stimuleren van CO2-reductie in de industrie. Dit omdat de industrie een grote producent van CO2 is en tot op heden nog niet veel doet. Om investeringen los te krijgen, worden subsidies verstrekt.

Waarop subsidie

De subsidie wordt verstrekt op de volgende acties/maatregelen

 • Verbetering van de energie-efficiency in het productieproces van het bedrijf
 • Recycling en hergebruik van afval
 • Lokale infrastructuur
 • Overige CO2-reducerende maatregelen

Voor nu willen we deze suczestip beperken tot de eerste en de laatst genoemde maatregel. Neemt natuurlijk niet weg dat u bij vragen inzake een van de andere acties/maatregelen natuurlijk ook bij ons terecht kan.

Overige CO2-reducerende maatregelen

Dit is natuurlijk een heel ruim begrip. We noemen een aantal voorbeelden: het isoleren van muren en ramen, een gasgestookte verwarming vervangen door een elektrische warmtepompen maar bijvoorbeeld ook een varkenshouder die wil stoppen. Alles wat ook maar enigszins invloed heeft op het verlagen van de CO2-uitstoot van een bedrijf.

De voornaamste voorwaarden

 • Uit SBI-code moet blijken dat er sprake is van een industrieel bedrijf
 • Er moet sprake zijn van een bewezen techniek (reeds ten minste drie keer toegepast in de industrie)
 • Alleen de meerkosten worden gesubsidieerd
 • De investering moet uiterlijk uitgevoerd en betaald zijn op 31 december 2020
 • Er mag geen order gegeven zijn voordat de aanvraag is ingediend
 • Wie het eerst komt het eerst maalt
 • De terugverdientijd van de investering zou zonder subsidie meer dan 5 jaar zijn

Omvang subsidie

Afhankelijk van de investering bedraagt de subsidie 30% tot 70%. Het subsidiebedrag is minimaal € 125.000 en maximaal € 3 miljoen. Het budget voor deze regeling is € 28 miljoen.

Aanvraagperiode

De aanvraagperiode loopt van 1 augustus 2019 tot en met 30 juni 2020. De beoordeling is op volgorde van binnenkomst.

Joost Hooijman

ir. Joost Hooijman

Subsidie adviseur

ir. Joost Hooijman

Subsidie adviseur

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.