Er staat u als directeur-grootaandeelhouder (dga) een verplichte salarisverhoging te wachten. Het gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang bedraagt al enkele jaren €45.000. Dit bedrag gaat nu toch echt omhoog. Voor 2020 is het gebruikelijk loon vastgesteld op €46.000.

Hoogte loon van de dga

Als dga hoort u vanuit uw bv een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Dit is een notendop de ‘gebruikelijk loonregeling’. Volgens de hoofdregel moet uw loon minimaal worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of de daarmee verbonden vennootschappen, of
    €46.000 (2019: €45.000)
  • Onder voorwaarden is nu een lager gebruikelijk loon dan €46.000 (2019: €45.000) mogelijk. Een hoger loon kan ook en is soms zelfs verplicht.

Bent u innovatieve startup?

Bent u dga van een innovatieve startup, dan hoeft u niet perse te voldoen aan bovengenoemde regels. Uw loon mag voor toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Een innovatieve startup is een bedrijf dat speur- en ontwikkelingswerk verricht en binnen de WBSO (S&O-afdrachtvermindering) als starter is aangemerkt.

Jouw vragen zijn altijd welkom

mr. Joyce van Hooff

Adviseur Loonbelastingen
Deel in uw netwerk