Medewerkers krijgen steeds meer mogelijkheden om hun pensioen in te richten naar hun persoonlijke behoefte. Je zou verwachten dat meer maatwerk dan ook tot betere uitkomsten leidt. Dit blijkt helaas niet het geval te zijn. De mensen zijn soms zelfs slechter af. Goed advies kan dit verhelpen.

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde onlangs een onderzoek waarin zij constateert dat de nieuwe mogelijkheid van een in hoogte wisselende (in plaats van jaarlijks gelijke) pensioenuitkering niet alleen amper gebruikt wordt, maar daarnaast dat pensioenkeuzes gemaakt worden die nadelig voor de mensen uitpakken. De AFM concludeert: “In dit onderzoek lijkt bij keuzevrijheid geen verband tussen wat financieel verstandiger zou zijn en de keuze die mensen maken.”. Met andere woorden, er worden keuzes gemaakt die onverstandig zijn. 

De AFM trekt niet alleen een conclusie, maar geeft ook advies. Mensen moeten beter geïnformeerd en begeleid worden. Deze taak wordt vooral opgepakt door pensioenfondsen, verzekeraars en zogeheten PPI’s. Dat leidt blijkbaar niet tot betere besluiten. De AFM heeft een lijst van tips opgesteld voor pensioenuitvoerders. De bedoeling is dat zij dankzij deze tips hun voorlichtingswerk kunnen verbeteren. 

Individueel advies

Wat wij in de tips van de AFM lezen, is dat deelnemers op basis van hun individuele persoonlijke situatie een advies op maat over hun pensioenkeuzes zouden moeten krijgen. Daarvoor is alleen het informatie geven over het pensioen onvoldoende. Het gaat er immers om dat het pensioen aansluit op de situatie en de wensen van de werknemer. Dat kan uiteraard alleen indien deze ook daadwerkelijk bekend zijn. Bijvoorbeeld ook de eventuele hypotheek, vermogenspositie, schulden en mogelijke erfenissen. Dat gaat veel breder dan pensioen alleen. Daar hebben pensioenuitvoerders zelden verstand van.
Verder zouden ze niet alleen informatie moeten verstrekken, maar verwachten mensen ook dat ze concrete en gemotiveerde aanbevelingen krijgen. Dat is een probleem voor pensioenuitvoerders omdat ze dan aan het adviseren zijn. Daar zijn wettelijk eisen aan verbonden en daar voldoen ze zelden aan. 

Individueel advies over pensioenkeuzes levert zelfs winst op

Van de totale personeelskosten zijn de pensioenlasten vaak een grote kostenpost. Het is dan ook een gemiste kans om de medewerkers niets te vertellen over de pensioenregeling als arbeidsvoorwaarde. Het is algemeen bekend dat de meeste medewerkers weinig interesse hebben in de pensioenregeling, onbekend maakt immers onbemind. Door het onderwerp te bespreken en ze te begeleiden in de te maken keuzes  wordt de arbeidsvoorwaarde pensioen beter gewaardeerd. 

Grote rol voor werkgevers

Werkgevers kunnen een grote rol spelen voor de financiële gezondheid van hun medewerkers. Laat daarom gespecialiseerde adviseurs pensioenadvies geven. Koenen en Co heeft gecertificeerde adviseurs om u en uw medewerkers goed te kunnen adviseren. Op deze manier helpt u uw medewerkers om de juiste keuzes te maken.

Roy Kouwenberg

Pensioenadviseur
Margreet Verhaegen-van der Hoek

Margreet Verhaegen-van der Hoek FFP

Pensioenadviseur

Margreet Verhaegen-van der Hoek FFP

Pensioenadviseur

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.