Tenzij de werkzaamheden van een bedrijf onder een werkingssfeer van een verplicht gesteld Bedrijfstakpensioenfonds valt, is pensioen geen verplichte secundaire arbeidsvoorwaarde. Indien er geen verplichte aansluiting vereist is, kan een werkgever zelf bepalen of hij een pensioenregeling toezegt. Daarnaast kan hij de invulling van de regeling ook vrij bepalen.

Wij kunnen u begeleiden om een pensioenregeling op te starten. Om duidelijk te krijgen aan welke voorwaarden uw regeling moet voldoen starten we met een inventarisatie gesprek. Tijdens dit gesprek staan we stil bij vragen als:

  • Is pensioen een beloning?
  • Wat moet de hoogte van het pensioen zijn?
  • Wat zijn de uitgangspunten bij overlijden voor de pensioendatum?
  • Welke uitgangspunten vindt u belangrijk in het kader van arbeidsongeschiktheid?

Belangrijke uitgangspunten om te komen tot een pensioenregeling die aansluit bij de wensen van de werkgever en de medewerkers zijn:

  • Hoogte van het budget, verdeling van kosten tussen werkgever en werknemer
  • Welke risico’s in het pensioencontract zijn acceptabel

Uiteraard wordt de betaalbaarheid van de regeling ook bekeken. Het is immers een secundaire arbeidsvoorwaarde die de werkgever aan de medewerkers toezegt. 
Op basis van alle uitgangspunten worden diverse aanbieders met elkaar vergeleken op kosten, voorwaarden en uitkomsten voor de werkgever om tot een definitieve keuze te komen. 

Deelnemerscommunicatie

Zowel bij het introduceren van een pensioenregeling als bij het wijzigen van de pensioenregeling, is het belangrijk om de medewerkers te informeren. Deelnemerscommunicatie kan zowel plaats vinden op individueel niveau als op groepsniveau. Tijdens de gesprekken wordt stilgestaan bij de inhoud van de pensioenregeling, de keuzes die individueel gemaakt kunnen worden en bijvoorbeeld waardeoverdracht. Na de gesprekken hebben de deelnemers inzicht in de pensioenregeling van de werkgever, de werkgever krijgt meer waardering van de deelnemers voor de pensioenregeling. 

Vanuit de Wet Pensioencommunicatie bent u als werkgever verplicht om de deelnemers te informeren over de pensioenregeling. Het doel van deze wet is: de deelnemer in staat stellen om een goede financiële planning voor zijn oude dag te maken. De rol voor de werkgever betekent concreet dat de werkgever ervoor moet zorgen dat nieuwe werknemers binnen 3 maanden worden geïnformeerd over de kenmerken van de pensioenregeling, de uitvoering van de regeling en over persoonlijke omstandigheden die een actie van de werknemer kunnen vergen. Met persoonlijke omstandigheden wordt bijvoorbeeld bedoeld: baanwisseling, scheiding, samenwonen en arbeidsongeschiktheid. Met kenmerken wordt ook bedoeld mogelijke keuzes die een werknemer kan maken binnen een pensioenregeling. De werknemer dient ook gewezen te worden op de website van de pensioenuitvoerder en de mogelijkheid om het pensioenregister te raadplegen. Deelnemerscommunicatie is dus van essentieel belang, wij kunnen dit voor u verzorgen!

Margreet Verhaegen-van der Hoek

Margreet Verhaegen-van der Hoek FFP

Pensioenadviseur

Margreet Verhaegen-van der Hoek FFP

Pensioenadviseur

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.