Op 10 december 2019 is het wetsvoorstel “Implementatie registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten” door de Tweede Kamer aangenomen. Gelijktijdig zijn er ook twee amendementen aangenomen.

Wijzigingen

De eerste wijziging geeft aan dat de vrijstelling van de registratieverplichting voor kerkgenootschappen, zoals kerken en moskeeën vervallen. Deze zijn nu ook verplicht een UBO aan te wijzen. 

Ten slotte regelt de tweede wijziging dat er extra waarborgen in de toegang tot het UBO-register worden ingebouwd en de veiligheid en privacy van uiteindelijk belanghebbenden wordt vergroot. 
Toegang tot het register wordt alleen geboden aan personen die zich vooraf hebben geïdentificeerd. Bovendien krijgen uiteindelijke belanghebbenden zelf inzicht hoe vaak ze zijn opgezocht in dit register, met uitzondering van de verstrekkingen aan onder andere opsporingsinstanties. Daarnaast worden de bevoegde autoriteiten in staat gesteld na te gaan welke individuen bepaalde gegevens hebben bekeken in het register. 

Voor het kerstreces heeft de Eerste Kamer dit wetsvoorstel besproken en besloten om op 28 januari een voorbereidend onderzoek te doen. Hierdoor is de invoering van dit wetsvoorstel wederom uitgesteld. Het is nog onduidelijk wanneer deze registratieverplichting in werking treedt omdat de Eerste Kamer de Nederlandse implementatiewet nog moet goedkeuren.

Harald Boots

mr. Harald Boots

Manager belastingadvies

mr. Harald Boots

Manager belastingadvies

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.