Per 2020 bent u als werkgever 5% meer aan WW-premie kwijt voor tijdelijk personeel. Maar wist u dat deze hogere premie ook kan gelden voor personeel met een vast dienstverband? Veel werkgevers zijn hiervan niet op de hoogte.

Dienstverband voor onbepaalde tijd

De hogere WW-premie geldt namelijk ook voor personeel met een dienstverband voor onbepaalde tijd, indien:

  • Het dienstverband voor onbepaalde tijd niet schriftelijk is vastgelegd. Denkt u er dus aan dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die stilzwijgend zijn verlengd en van rechtswege zijn omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, de hoge premie verschuldigd is
  • Het dienstverband voor onbepaalde tijd weliswaar schriftelijk is vastgelegd, maar de arbeidsomvang onduidelijk is. Denk hierbij aan een oproep- of min-max contract
  • Achteraf blijkt dat de werknemer binnen een kalenderjaar 30% meer uren krijgt verloond dan contractueel is overeengekomen. De hoge premie bent u dan met terugwerkende kracht verschuldigd. Dit geldt niet indien de werknemer een vaste arbeidsduur van 35 uur per week of meer heeft
  • Het dienstverband binnen de eerste twee maanden is beëindigd

Tip 1

Controleer of alle werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd ook in het bezit zijn van een schriftelijk arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het inzetten van personeel met een flexibele arbeidsduur wordt dus aanzienlijk duurder, ook als er sprake is van een dienstverband voor onbepaalde tijd. Maar, er zijn wel degelijk mogelijkheden om toch in aanmerking te komen voor de lage premie bij vast personeel. De eerste optie is hierboven al genoemd, namelijk zorgen dat u binnen een marge blijft van 30% aan meeruren per kalenderjaar. De tweede optie is dat u werkt met een gemiddelde arbeidsduur of jaarurennorm. De werknemer ontvangt op die manier een vast salaris per maand, alleen wordt er in de praktijk in bepaalde periodes meer of minder uren gewerkt. Uiteraard moeten de afspraken goed schriftelijk zijn vastgelegd en niet in strijd zijn met een CAO. 

Tip 2

Als er sprake is van personeel met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met wisselende uren, kijk dan of het mogelijk is om met een jaargemiddelde te werken met een afwijking van maximaal 30% per kalenderjaar.

Het wordt nu dus nog belangrijker dan ooit tevoren om de gemaakte afspraken met uw personeel onder de loep te nemen en afspraken goed vast te leggen, om te voorkomen dat u straks onnodig de hoge premie betaalt. 

De hoge premie geldt overigens niet voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan met jongeren onder de 21 jaar die maximaal 12 uur per week werken, en voor arbeidsovereenkomsten die zijn gekoppeld aan de BBL-opleiding van de werknemer. 

Wilt u bekijken of u betaling van de hoge premie kunt voorkomen en hoe u dit dient te regelen? Neem dan contact met ons op.

Ingrid Botty

mr. Ingrid Botty

Juridisch adviseur

mr. Ingrid Botty

Juridisch adviseur
Carmen Veltmans

mr. Carmen Veltmans

Juridisch adviseur

mr. Carmen Veltmans

Juridisch adviseur

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.