Het laatste nieuws

21 maart 2023

Blog #2 Due Diligence financieel | onze focus

21-03-2023 | In deze blogserie over onze due diligence desk gaan wij in ons 2e blog nader in op het aandachtsgebied financieel. Het aandachtsgebied financieel is van oudsher de kern van due diligence onderzoeken. Hierbij wordt het financiële reilen en zeilen van een target onderzocht door een accountant.
20 maart 2023

Ruim €270 miljoen voor verduurzaming industrie en energie-innovatieprojecten

20-03-2023 | Om verduurzaming te stimuleren ondersteunt het kabinet ondernemers via verschillende subsidieregelingen. Bedrijven en kennisinstellingen die innoveren of investeringen doen om CO2-uitstoot te verminderen, kunnen daar subsidie voor ontvangen. Het totaal beschikbare budget is ruim € 270 miljoen.
17 maart 2023

Wetsvoorstel Tijdelijke regeling turboliquidatie

17-03-2023 | De Eerste Kamer heeft afgelopen dinsdag, 14 maart, ingestemd met het Wetsvoorstel Tijdelijke regeling turboliquidatie (“het wetsvoorstel”). Dit gaf ons aanleiding tot het schrijven van een tweede artikel over de turboliquidatie. Dit keer in een nieuw jasje.
16 maart 2023

Register Valuator, dé specialist voor waarderingsvraagstukken

16-03-2023 | Een Register Valuator (RV) is een specialist in het bepalen van de economische waarde van een onderneming. Koenen en Co Corporate Finance heeft ruime ervaring met waarderingsvraagstukken en ontwikkelde de kosteloze waarderingsscan en waarmee een indicatieve waardebepaling kan worden verkregen.
14 maart 2023

Blog #1 Due Diligence onderzoeken | onze aanpak

14-03-2023 | Als verkoper wilt u uw bedrijf zo goed mogelijk verkopen en waarde optimaliseren. Een due diligence onderzoek biedt u het gewenste inzicht. In blog #1 vertellen wij u graag meer over onze unieke aanpak.
13 maart 2023

Aanmaning Belastingdienst over wanbetaling coronaschuld laat ondernemers schrikken

13-03-2023 | Recent ontvingen veel ondernemers een brief van de Belastingdienst over hun openstaande coronabelastingschulden. Ook meerdere ondernemers die netjes hun coronabelastingschuld aflossen, hebben een dreigende aanmaning gekregen.
13 maart 2023

Heeft u uw WOZ-beschikking al ontvangen?

13-03-2023 | De WOZ-waarde van uw (bedrijfs)pand is bepalend voor tal van heffingen. Het is dan ook cruciaal dat uw WOZ-waarde juist is vastgesteld. Heeft u een vermoeden dat uw WOZ te hoog is vastgesteld, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar aantekenen.
9 maart 2023

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

09-03-2023 | Op 21 maart opent RVO de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Met deze regeling kunnen mkb-ondernemers een tegemoetkoming ontvangen voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten. De regeling geldt voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.
6 maart 2023

Nieuwe verplichting werkgevers > 100 werknemers: CO2 uitstoot registratie zakelijk verkeer

06-03-2023 | Naar verwachting moeten werkgevers met 100 of meer werknemers de CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel gaan registreren vanaf 1 januari 2024. In het Klimaatakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt over het verminderen van de CO2 uitstoot. Eén van de afspraken is dat in 2023 werk gebonden personenmobiliteit 1 megaton CO2 minder uitstoot.