Het laatste nieuws

28 februari 2023

Waarom gebruik maken van Koenen en Co Executive Search?

28-02-2023 | In tijden van verandering binnen uw organisatie kan een slechte werving nadelige gevolgen. Herstellen kan dan veel tijd en geld kosten. Wij vertellen u graag waarom onze klanten ervoor kiezen om hun wervingsvraagstukken uit te besteden. In sommige situaties is het namelijk beter om een extern bureau in te schakelen. Zij kunnen dan het voorbereidende werk uitvoeren dat nodig is om een sterke professional te werven.
27 februari 2023

5 redenen waarom een controller for a day uitkomst kan bieden!

27-02-2023 | Controller for a day biedt u flexibele mogelijkheden met de kennis van een fulltime controller. Steeds vaker merken wij dat er  een opkomende vraag is naar adequate stuurinformatie en de daarbij behorende ondersteuning, maar veel ondernemers nog -niet bekend zijn met de vele voordelen die een controller for a day kan bieden.
27 februari 2023

Een langstlevende testament? Behaal voordeel met goed rekenen!

27-02-2023 | Gehuwden met kinderen hoeven geen testament te maken om er voor te zorgen dat de kinderen op hun deel moeten wachten tot de langstlevende overleden is. Hiermee ontstaat nog al eens de indruk dat bij het overlijden van de eerst overledene er niets hoeft te gebeuren. Toch is het verstandig om te gaan rekenen! Dat zorgt er vaak voor dat er minder erfbelasting betaald hoeft te worden bij overlijden van de langstlevende.
27 februari 2023

Documentarchief en Preboarding in Loket.nl

27-02-2023 | Bij het in dienst hebben van medewerkers komt meer kijken dan alleen salarisverwerking. Loket.nl heeft uitgebreide functionaliteiten in de applicatie ingebouwd om uw HR- en salarisadministratie nóg eenvoudiger te maken. Enkele van deze handige functionaliteiten lichten wij graag voor u uit.
24 februari 2023

Voorlopig geen belastingrente verhoging bij aanslagen vennootschapsbelasting

UPDATE 24-02-2023 | Er was sprake dat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting per 1 maart 2023 verhoogd zou worden van 8% naar 10,5%. Inmiddels is bekend geworden dat de belastingrente niet wordt verhoogd, maar op het huidige percentage van 8% zal blijven. Het kabinet wil op dit moment geen verhoging doorvoeren. Later dit voorjaar worden de percentages van de belastingrente opnieuw bekeken.
17 februari 2023

Waardevolle kick-off “Circulair in Business”

17-02-2023 | Afgelopen woensdag mochten wij op onze vestiging in Roermond een geslaagde bijeenkomst organiseren voor een 20-tal ondernemers. Circulair in Business is een samenwerking tussen Madecircularby, Alpha Pro en LWV en Koenen en Co.
15 februari 2023

Wetsvoorstel invoering wettelijk minimumuurloon aangenomen per 1 januari 2024!

15-02-2023 | De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 februari 2023 in met het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer om een minimumuurloon in te voeren. Per 1 januari 2024 wijzigt daarmee de Wet minimunloon en minimumvakantiebijslag. De invoering hiervan leidt tot een eerlijker en transparanter minimumloon.
13 februari 2023

Donatie aan Stichting Wensambulance Limburg

13-02-2023 | Afgelopen jaar vierden wij ons 40-jarig jubileum met onze klanten. Ons jubileumfeest hebben wij verbonden aan Stichting Wensambulance Limburg, waarbij er in plaats van een cadeau een donatie gedaan kon worden.
13 februari 2023

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

13-02-2023 | Bent u als partij betrokken bij een stichting administratiekantoor, maakt u onderdeel uit van de raad van commissarissen of het bestuur van een zorgstichting? Of bent u misschien privé betrokken bij een sportvereniging of schoolstichting? Voor u kan deze blog bijzonder interessant zijn!