Wet invoering minimumuurloon aangenomen
Wetsvoorstel invoering wettelijk minimumuurloon aangenomen per 1 januari 2024!
15 februari 2023
Voorlopig toch geen belastingrente verhoging
Voorlopig geen belastingrente verhoging bij aanslagen vennootschapsbelasting
24 februari 2023