De juiste zorg
voor uw zorginstelling

De zorg vervult een steeds prominentere rol in onze samenleving. Het aantal mensen met chronische aandoeningen of beperkingen stijgt doordat we steeds ouder worden. Dit leidt tot een toenemende zorgvraag en een grotere druk op onze gezondheidssector. Een sector die door de coronapandemie toch al op de proef wordt gesteld. Tegelijkertijd groeien zorgbudgetten minder hard en wordt het voor zorginstellingen steeds lastiger om aan de toenemende vraag te voldoen, onder andere door krappe budgetten, regeldruk bij zorgprofessionals of door het groeiende tekort aan gekwalificeerd personeel.

Om al deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, maken zorgverleners in toenemende mate gebruik van nieuwe technologieën en wordt het organisatietalent op de proef gesteld. Een partner die hierbij kan ondersteunen biedt dan vanzelfsprekend uitkomst. Koenen en Co is die partner. Wij zijn thuis in de zorg en staan zorginstellingen bij als adviseur met kennis van de uitdagingen binnen de sector. Bovendien zijn wij in staat om vanuit meerdere invalshoeken met u mee te denken.

Verschuiving
De zorg wordt steeds meer rondom de patiënt georganiseerd waardoor hij zelf de regie kan voeren over zijn ziekte en/of herstel. Ziekenhuizen zullen zich meer en meer concentreren op acute zorg en complexe operaties, terwijl de zorg voor patiënten zoveel als mogelijk aan huis plaats zal gaan vinden. Alleen zo blijft de KWALITEIT van de zorg overeind én blijft deze voor iedereen TOEGANKELIJK EN BETAALBAAR. We zien dan ook een duidelijke verschuiving van cure naar care. Steeds meer aandacht gaat uit naar het voorkomen van ziektes in plaats van het genezen ervan. Hierbij krijgen informatietechnologie en big datatoepassingen een steeds belangrijkere rol. Kortom: reden genoeg om te zorgen dat de bedrijfsvoering van uw zorginstelling in orde is.

Koenen en Co thuis in de zorg

Het zorgteam van Koenen en Co bestaat uit gespecialiseerde zorgadviseurs die organisaties ontzorgen op talloze gebieden. Denk hierbij aan accountancy, fiscaal- en financieel advies en financial advisory services, maar ook ondersteuning bij personeelsgerelateerde zaken door onze werkgeversdesk, audit- en assurance en tenslotte IT-advies. Kortom; een breed pakket aan diensten waarmee wij u op elk vlak verder kunnen helpen.

Onze opdrachtgevers in de zorg- en welzijnssector bestaan onder meer uit organisaties in de thuiszorg, geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, jeugdzorg, welzijns- en maatschappelijk werk én de kinderopvang. Verder mogen wij ook kleine tot middelgrote tandarts- en huisartsenpraktijken, gezondheidscentra, orthopediepraktijken en psychologenpraktijken tot onze klantenkring rekenen.

Accountancy

Als zorgverlener staat u voor heel wat uitdagingen waardoor u voortdurend kritisch moet zijn en blijven op de organisatie van uw bedrijfsvoering. Hoeveel levert een behandeling eigenlijk op? Kan de zorg niet anders georganiseerd worden zonder in te leveren op kwaliteit en patiëntgerichtheid? Welke kansen biedt samenwerken met andere zorgverleners? Hoe kan daarbij de financiering het best worden vormgegeven?

Stuk voor stuk vragen die niet beantwoord kunnen worden zonder actueel (financieel) inzicht. Koenen en Co helpt u meer (financieel) inzicht te krijgen in uw organisatie en tijd te besparen met uw administratie, zodat u zich meer en beter kunt richten op uw patiënten en de strategische vraagstukken die continu uw aandacht vragen.
box 3-heffing
Fiscaal Financieel Advies

Fiscaal advies

In de huidige tijd is verandering de enig constante. Dit geldt ook voor de fiscale regelgeving die continu aan verandering onderhevig is. Heeft uw organisatie fiscaal alles op orde? Heeft u de fiscale gevolgen van de zorgbonus voor u als werkgever helder op het netvlies? Wordt voldaan aan de voorwaarden voor de zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting? En wat zijn de laatste relevante ontwikkelingen op het gebied van de omzetbelasting voor uw organisatie?

De fiscalisten uit ons zorgteam leveren advies op maat, zodat u niet alleen weet wat de risico’s zijn, maar óók welke kansen en oplossingsmogelijkheden er zijn.

Financial advisory services

Overweegt u om te stoppen met uw praktijk of een zorginstelling te starten? Dan komt er veel op u af en is een goede voorbereiding essentieel voor het uiteindelijke succes. Koenen en Co is in staat om u van begin tot eind te begeleiden. Van waardebepaling tot aan de onderhandelingen. Van het vinden van potentiële kopers of verkopers tot het vinden van (groei)kapitaal of mede-investeerders. En van de wijze van structurering tot aan strategische en juridische vraagstukken. Kortom: het hele pakket, van A tot Z.

Subsidiescan

De overheid stelt diverse subsidies en fondsen beschikbaar om innovatie in de zorg te stimuleren en om extra impulsen te geven aan opleidingsprojecten en nieuwe instroom. In hoeverre heeft u de mogelijke subsidiekansen, financiële regelingen en/of andere financiële stimuleringsmaatregelen in beeld voor uw organisatie?

Onze subsidieadviseurs gaan graag met u in gesprek om met behulp van onze subsidiescante bepalen van welke regeling(en) u gebruik kunt maken.

Statutenscan

De manier waarop zorgverleners hun statuten hebben ingericht, is cruciaal. Zowel de zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting, maar ook de ANBI-regeling, de Zorgbrede Governancecode 2017 als de WTZi stellen zowel eisen aan de inhoud van uw statuten als aan de daadwerkelijke vormgeving van uw bedrijfsvoering. Voldoen uw statuten (nog) aan de wet- en regelgeving en/of vigerende codes?

Onze juristen staan voor u klaar om met behulp van onze statutenscante bepalen of uw statuten (nog) voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

Werkgeversdesk

Als zorgverlener loopt u regelmatig tegen zaken aan omtrent personeels- en administratieve zaken, waarbij u ondersteuning kunt gebruiken. Heeft u bijvoorbeeld vragen op het gebied van salaris- en personeelsadministratie,HR-advies, coaching of werving en selectie? Dan zijn er de specialistische adviseurs van de Werkgeversdesk. Zij helpen u op alle gebieden van instroom, doorstroom en uitstroom in de breedste zin. Denk hierbij aan de executive search, CAO-regelgeving, collectief pensioen, salarisservice, personeel en recht, loonheffingen, HR-consultancy en coaching en assessments.

Werkgeversdesk
Audit & Assurance

Audit en assurance

Elke zorginstelling heeft te maken met een accountantscontrole of andere vorm van assurance zoals de controle van de (WMO-)productieverantwoording, de controle of beoordeling van de jaarrekening, de controle van de nacalculatie WLZ of de WNT-verantwoording.

Koenen en Co heeft RUIME ERVARING in het uitvoeren van controleopdrachten voor uiteenlopende organisaties in de zorgsector. Met onze datagedreven controleaanpak voeren wij de accountantscontrole efficiënt uit, gericht op de aanwezige risico’s. Daarnaast biedt deze aanpak vaak NIEUWE INZICHTEN die proactief met u worden gedeeld zodat u hier op in kunt spelen.

IT advies en assurance

Privacy en informatiebeveiliging zijn in toenemende mate een thema in het maatschappelijke debat en in de media, mede naar aanleiding van enkele recente datalekken, toenemende cybercriminaliteit en beveiligingsproblemen bij publieke instellingen. Zorginstellingen zijn daarop geen uitzondering. Heeft u voldoende beheersmaatregelen getroffen om informatiebeveiliging en privacy voortdurend te kunnen garanderen?

Om daarachter te komen kunt u terecht bij de IT-auditors van Koenen en Co. Zij zijn in staat u te ondersteunen bij al uw vragen en uitdagingen op het gebied van databeveiliging en het omgaan met privacygevoelige gegevens.
IT Advies & Assurance

Meer weten?

WIL U MEER WETEN OVER WAT WIJ VOOR UW ORGANISATIE KUNNEN BETEKENEN? NEEM DAN GEHEEL VRIJBLIJVEND CONTACT OP MET ÉÉN VAN ONDERSTAANDE ZORGEXPERTS:
drs. Cor Rosbeek RA
Extern Accountant
mr. Roger Wentink LL.M
Klantadviseur
Hans Urlings MSc RA
Extern Accountant
Deel in uw netwerk