zorg > diensten

Accountants en adviseurs voor de zorg

Ons zorgteam staat voor u klaar

Van grootschalige VVT-, GGZ- en GHZ-instelling tot kleinschalige zorg en huisarts-, tandheelkunde-, fysiotherapie- en orthopediepraktijk: de ervaren zorgspecialisten van Koenen en Co weten precies wat er speelt in de zorgsector. Zij kennen uw uitdagingen en ondersteunen u graag op proactieve wijze met specifieke dienstverlening voor zorginstellingen en zorgondernemers. Wij ontzorgen u!

Accountancy voor de zorg

Als zorgverlener moet u kritisch zijn op de organisatie van uw bedrijfsvoering. Hoeveel levert een behandeling eigenlijk op? Kan de zorg niet anders georganiseerd worden zonder in te leveren op kwaliteit en patiëntgerichtheid? Welke kansen biedt samenwerken met andere zorgverleners? En geeft u de financiering daarbij optimaal vorm?

Vragen die u niet kunt beantwoorden zonder actueel (financieel) inzicht. Met onze Accountancy-diensten geven we u dit inzicht en helpen we tijd te besparen met uw administratie. Door u proactief te ontzorgen, kunt u zich maximaal richten op de zorg voor uw patiënten en op belangrijke strategische vraagstukken.

Fiscaal & Financieel advies voor zorginstellingen

De fiscale wet- en regelgeving is continu aan verandering onderhevig. Dat leidt bij zorginstellingen tot vragen en twijfels. Heeft uw organisatie fiscaal alles op orde? Heeft u de fiscale gevolgen van de zorgbonus voor u als werkgever helder op het netvlies? Wordt er voldaan aan de voorwaarden voor de zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting? En wat zijn de laatste relevante ontwikkelingen op het gebied van de omzetbelasting voor uw organisatie?

Onze zorgteamfiscalisten leveren advies op maat. Zo kent u niet alleen de risico’s, maar weet u óók welke kansen en oplossingen er zijn.

Financial Advisory Services voor zorgondernemers

Overweegt u om te stoppen met uw praktijk of wilt u een zorginstelling starten? Dat vraagt om een solide voorbereiding en een doordachte aanpak. Koenen en Co kan u hierbij van begin tot eind begeleiden. Van waardebepaling tot onderhandelingen. Van het vinden van potentiële kopers of verkopers tot het faciliteren van (groei)kapitaal of mede-investeerders. En van advies over de wijze van structurering tot strategische en juridische vraagstukken.

Samen zorgen we voor een vliegende start om uw zorgambities waar te maken of voor een succesvolle beëindiging van uw praktijk of zorginstelling.

Subsidiescan voor zorginnovatie

Subsidiescan icon

Als zorginstelling kunt u gebruik maken van diverse overheidssubsidies en fondsen om zorginnovatie te stimuleren en extra impulsen te geven aan opleidingsprojecten en nieuwe instroom. Onze subsidieadviseurs voor de zorg brengen de mogelijke subsidiekansen, financiële regelingen en andere financiële stimuleringsmaatregelen nauwkeurig voor u in beeld.

Samen bepalen we met behulp van onze Subsidiescan welke regelingen er beschikbaar zijn en hoe u er optimaal gebruik van kunt maken.

Statutenscan voor zorginstellingen

Statutenscan

De wijze waarop zorgverleners hun statuten inrichten, is cruciaal. Zowel de zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting, maar ook de ANBI-regeling, de Zorgbrede Governancecode 2017 als de WTZi stellen eisen aan zowel de inhoud van uw statuten als aan de daadwerkelijke vormgeving van uw bedrijfsvoering. Voldoen uw statuten (nog) aan de actuele wet- en regelgeving en/of vigerende codes?

Onze juristen staan voor u klaar om dat te bepalen met behulp van onze Statutenscan. We adviseren u graag over de benodigde aanpassingen en mogelijke verbeteringen. Zo weet u zeker dat u volledig compliant bent!

Werkgeversdesk voor zorgmedewerkersvragen

Als werkgever in de zorg loopt u regelmatig tegen zaken aan over administratieve en personeelszaken, waarbij professionele ondersteuning welkom is. Bijvoorbeeld als het gaat om de salaris- en personeelsadministratie, HR-advies, coaching of werving & selectie. Hiervoor kunt u een beroep doen op de specialistische zorgadviseurs van onze Werkgeversdesk.

Wij helpen u op alle denkbare gebieden van instroom, doorstroom en uitstroom in de breedste zin. Denk hierbij aan executive search, cao-regelgeving, collectief pensioen, salarisservice, personeel en recht, loonheffingen, HR-consultancy en coaching en assessments.

Audit & Assurance-diensten voor zorginstellingen

Elke zorginstelling heeft te maken met een accountantscontrole of andere vorm van assurance. Denk aan de controle van de (WMO-)productieverantwoording, de controle of beoordeling van de jaarrekening, de controle van de nacalculatie WLZ of de WNT-verantwoording. Zaken die u goed geregeld wilt hebben natuurlijk!

Het zorgteam van Koenen en Co heeft heel veel ervaring met het uitvoeren van controleopdrachten voor uiteenlopende organisaties in de zorgsector. Met onze datagedreven controleaanpak voeren wij de accountantscontrole efficiënt uit, gericht op de aanwezige risico’s. Daarnaast genereert onze aanpak voor de zorg vaak nieuwe inzichten, die we graag proactief met u delen.

IT Advies & Assurance voor zorgorganisaties

Privacywetgeving en informatiebeveiliging zijn in toenemende mate een thema in het maatschappelijke debat en in de media. Dit mede naar aanleiding van datalekken, toenemende cybercriminaliteit en beveiligingsproblemen bij publieke instellingen. Zorginstellingen zijn hierop geen uitzondering en moeten ook flink investeren in middelen en maatregelen om data te beschermen, de privacy van patiënten en medewerkers te garanderen én imagoschade te voorkomen.

Neemt uw zorginstelling voldoende beheersmaatregelen om informatiebeveiliging en privacy voortdurend te kunnen garanderen? De IT-auditors van Koenen en Co onderzoeken dit graag voor u en ondersteunen u bij alle denkbare uitdagingen op het gebied van databeveiliging en het omgaan met privacygevoelige gegevens.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening voor uw zorginstelling of praktijk? Neem vrijblijvend contact op met een van onze zorgexperts.
RosbeekC1-WEB_0
Favicon Koenen en Co
drs. Cor Rosbeek RA
WentinkR1_crop-web
Favicon Koenen en Co
mr. Roger Wentink LL.M
Hans_Urlings
Favicon Koenen en Co
Hans Urlings MSc RA
Hans_Urlings
Favicon Koenen en Co
Hans Urlings MSc RA